Máy phát điện Perkins

Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P50

Động cơ: 1004TG

Đầu phát: TFW-50

Công suất dự phòng62.5

Công suất liên tục: 56.25

Thông tin chi tiết:

Xem thêm tại thư mục:

Máy phát điện mới

Một số Máy phát điện Perkins khác

Model
Công suất Liên Tục
Công suất Dự Phòng
Động cơ
Đầu phát
Chi tiết
135
150
1006TAG
TFW-120
100
112.5
1006TG2A
TFW-90
90
100
1006TG1A
TFW-80
45
50
1004G
TFW-40
33.75
37.5
1004G
TFW-30
27.5
30
1003G
TFW-24
22.5
25
1003G
TFW-20
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford