Máy phát điện Yanmar

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y17

Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW

Đầu phát: MYG-14

Công suất dự phòng17.9

Công suất liên tục: 16.25

Thông tin chi tiết:

Một số Máy phát điện Yanmar khác

Model
Công suất Liên Tục
Công suất Dự Phòng
Động cơ
Đầu phát
Chi tiết
10
11
3TNV82A-GGE/11KW
MYG-9
8.12
8.9
3TNV76-GGE/9KW
MYG-7
50
55
4TNV106T-GGE/56KW
MYG-45
45
50
4TNV106-GGE/49.4KW
MYG-40
37.5
41.3
4TNV98T-GGE/41.4KW
MYG-33
30
33
4TNV98-GGE/34.1KW
MYG-26
19
21
4TNV84T-GGE/21KW
MYG-17
13.5
14.9
3TNV84T-GGE/15.8KW
MYG-12
12.5
13.75
3TNV88-GGE/13.2KW
MYG-11
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford