máy phát điện Cummins 600kva

máy phát điện Cummins 600kva

Giá thành: Call

Model: VTA28

Động cơ: Cummins

Đầu phát: Stamford

Công suất dự phòng: 650

Công suất liên tục: 625

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Giá thành: Call

Model: NTAA855-G

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Giá thành: Call

Model: KTA38-G2A

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 850

Công suất liên tục: 800

Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Giá thành: Call

Model: KTA38-G5

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 1.100

Công suất liên tục: 1000

máy phát điện CUMMINS 250kva

máy phát điện CUMMINS 250kva

Giá thành: Call

Model: NTA855-G2

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford