Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Giá thành: Call

Model: Isu

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 80

Công suất liên tục: 70

Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Giá thành: Call

Model: Hino

Động cơ: HINO

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 100

Công suất liên tục: 85

Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 14

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 120

Công suất liên tục: 100

Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 14

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 120

Máy phát điện cũ Denyo 150Kva

Máy phát điện cũ Denyo 150Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 16

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 150

Máy phát điện cũ Denyo 200Kva

Máy phát điện cũ Denyo 200Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 22

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 225

Công suất liên tục: 200

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Giá thành: Call

Model: 6HAL-HT

Động cơ: Yanmar

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 300

Công suất liên tục: 275

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 22

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 300

Công suất liên tục: 275

Máy phát điện cũ Denyo 300Kva

Máy phát điện cũ Denyo 300Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 325

Công suất liên tục: 300

Máy phát điện cũ Denyo 350Kva

Máy phát điện cũ Denyo 350Kva

Giá thành: Call

Model: S6B-PTA

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 375

Công suất liên tục: 350