may phat dien Denyo 25kva

may phat dien Denyo 25kva

Giá thành: Call

Model: 4LE1

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 20

máy phát điện YANMAR 250kva

máy phát điện YANMAR 250kva

Giá thành: Call

Model: 6HAL-HT

Động cơ: YANMAR

Đầu phát: YANMAR

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Giá thành: Call

Model: Hino

Động cơ: HINO

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 75

Công suất liên tục: 60

máy phát điện DENYO 45kva

máy phát điện DENYO 45kva

Giá thành: Call

Model: WO4D

Động cơ: HINO

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Giá thành: Call

Model: Isu

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 80

Công suất liên tục: 70

Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Giá thành: Call

Model: Hino

Động cơ: HINO

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 100

Công suất liên tục: 85

máy phát điện YANMAR 1000kva

máy phát điện YANMAR 1000kva

Giá thành: Call

Model: 12SHL-ET

Động cơ: PERKINS

Đầu phát: NISHISHIBA

Công suất dự phòng: 1.100

Công suất liên tục: 1000

Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 14

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 120

Công suất liên tục: 100

Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 14

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 120

máy phát điện MITSUBISHI 250kva

máy phát điện MITSUBISHI 250kva

Giá thành: Call

Model: 8DC9

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Giá thành: Call

Model: NTAA855-G

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Denyo 150Kva

Máy phát điện cũ Denyo 150Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 16

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 150