Máy phát điện cũ Denyo 200Kva

Máy phát điện cũ Denyo 200Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 22

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 225

Công suất liên tục: 200

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Giá thành: Call

Model: 6HAL-HT

Động cơ: Yanmar

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 300

Công suất liên tục: 275

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Máy phát điện cũ Denyo 250Kva

Giá thành: Call

Model: 6D 22

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Giá thành: Call

Model: KTA38-G2A

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 850

Công suất liên tục: 800

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Máy phát điện cũ Denyo 275Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 300

Công suất liên tục: 275

Máy phát điện cũ Denyo 300Kva

Máy phát điện cũ Denyo 300Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 325

Công suất liên tục: 300

Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Giá thành: Call

Model: KTA38-G5

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 1.100

Công suất liên tục: 1000

Máy phát điện cũ Denyo 350Kva

Máy phát điện cũ Denyo 350Kva

Giá thành: Call

Model: S6B-PTA

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 375

Công suất liên tục: 350

Máy phát điện cũ Denyo 375Kva

Máy phát điện cũ Denyo 375Kva

Giá thành: Call

Model: 6D125

Động cơ: Komatsu

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 400

Công suất liên tục: 375

Máy phát điện cũ AIRMAN 400Kva

Máy phát điện cũ AIRMAN 400Kva

Giá thành: Call

Model: S6A2

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 425

Công suất liên tục: 400

máy phát điện CUMMINS 250kva

máy phát điện CUMMINS 250kva

Giá thành: Call

Model: NTA855-G2

Động cơ: CUMMINS

Đầu phát: STAMFORD

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250