Máy phát điện Cummins 37 KVA

Máy phát điện Cummins 37 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC40

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44K

Công suất dự phòng: 45

Công suất liên tục: 37.5

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC50

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224D

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC25

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44F

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC60

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224E

Công suất dự phòng: 65

Công suất liên tục: 60

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC85

Động cơ: Cummins-6BT5.9-G1

Đầu phát: Stamford UCI274C

Công suất dự phòng: 95

Công suất liên tục: 85

Máy phát điện Cummins 120 KVA

Máy phát điện Cummins 120 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC120

Động cơ: Cummins-6BTA5.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274D1

Công suất dự phòng: 135

Công suất liên tục: 120

Máy phát điện Cummins 140 KVA

Máy phát điện Cummins 140 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC140

Động cơ: Cummins-6BTAA5.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274E

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 140

Máy phát điện Cummins 160 KVA

Máy phát điện Cummins 160 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC160

Động cơ: Cummins-6CTA8.3-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274F1

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 160

Máy phát điện Cummins 180 KVA

Máy phát điện Cummins 180 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC180

Động cơ: Cummins-6CTA8.3-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274G1

Công suất dự phòng: 200

Công suất liên tục: 180

Máy phát điện Cummins 200 KVA

Máy phát điện Cummins 200 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC200

Động cơ: Cummins-6CTAA8.3-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274H1

Công suất dự phòng: 225

Công suất liên tục: 200

Máy phát điện Cummins 225 KVA

Máy phát điện Cummins 225 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC225

Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274H2

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện Cummins 250 KVA

Máy phát điện Cummins 250 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC250

Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2

Đầu phát: Stamford UCDI 274K1

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

<< 1 2 >>
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford