Máy phát điện Cummins 312 KVA

Máy phát điện Cummins 312 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC312

Động cơ: Cummins-MTAA1-G3

Đầu phát: Stamford HCI444D1

Công suất dự phòng: 350

Công suất liên tục: 312

Máy phát điện Cummins 350 KVA

Máy phát điện Cummins 350 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC350

Động cơ: Cummins-NTA855-G4

Đầu phát: Stamford HCI 444E1

Công suất dự phòng: 400

Công suất liên tục: 350

Máy phát điện Cummins 375KVA

Máy phát điện Cummins 375KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC375

Động cơ: Cummins-NTAa855-G7

Đầu phát: Stamford HCI 444F1

Công suất dự phòng: 425

Công suất liên tục: 375

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC400

Động cơ: Cummins-NTAA855-G7A

Đầu phát: Stamford HCI 444F1

Công suất dự phòng: 450

Công suất liên tục: 400

Máy phát điện Cummins 450KVA

Máy phát điện Cummins 450KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC450

Động cơ: Cummins-KTA19-G3

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 500

Công suất liên tục: 450

Máy phát điện Cummins 500 KVA

Máy phát điện Cummins 500 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC500

Động cơ: Cummins-kta19-g4

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 550

Công suất liên tục: 500

Máy phát điện Cummins 562 KVA

Máy phát điện Cummins 562 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC562

Động cơ: Cummins-KTA19-G5

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 625

Công suất liên tục: 562.5

Máy phát điện Cummins 625 KVA

Máy phát điện Cummins 625 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC625

Động cơ: Cummins-KTAA19-G6A

Đầu phát: Stamford HCI 544S1

Công suất dự phòng: 650

Công suất liên tục: 625

<< 1 2 >>
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford