Máy phát điện Deutz 30 KVA

Máy phát điện Deutz 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D30

Động cơ: D226B-3D

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 33.75

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D40

Động cơ: TD226B-3D

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D50

Động cơ: TD226B-4D

Đầu phát: TFW-50

Công suất dự phòng: 68.75

Công suất liên tục: 62.5

Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D75

Động cơ: TD226B-6D

Đầu phát: TFW-75

Công suất dự phòng: 103.75

Công suất liên tục: 93.75

Máy phát điện Deutz 125 KVA

Máy phát điện Deutz 125 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D100

Động cơ: TBD226B-6D

Đầu phát: TFW-100

Công suất dự phòng: 137.5

Công suất liên tục: 125

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D120

Động cơ: TBD226B-6D5

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 165

Công suất liên tục: 150

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford