Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q11

Động cơ: V1505-E2BG/11.1KW

Đầu phát: MYG-10

Công suất dự phòng: 12.5

Công suất liên tục: 11.3

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q13

Động cơ: D1703-E2BG/12.8KW

Đầu phát: MYG-12

Công suất dự phòng: 14.1

Công suất liên tục: 12.8

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q17

Động cơ: V2203-E2BG/17.2KW

Đầu phát: MYG-15

Công suất dự phòng: 19.25

Công suất liên tục: 17.5

Máy phát điện Kubota 20 KVA

Máy phát điện Kubota 20 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q20

Động cơ: V2003-E2BG/20.4KW

Đầu phát: MYG-17

Công suất dự phòng: 22

Công suất liên tục: 20

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q7

Động cơ: D905-E2BG1/6.6KW

Đầu phát: MYG-6

Công suất dự phòng: 7.6

Công suất liên tục: 6.9

Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Giá thành: Call

Model: GF-Q9

Động cơ: D1105-E2BG/8.4KW

Đầu phát: MYG-7.5

Công suất dự phòng: 9.4

Công suất liên tục: 8.5

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford