Máy phát điện Perkins 22.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P20

Động cơ: 1003G

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 22.5

Máy phát điện Perkins 27.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P24

Động cơ: 1003G

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27.5

Máy phát điện Perkins 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P30

Động cơ: 1004G

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Perkins 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P40

Động cơ: 1004G

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P50

Động cơ: 1004TG

Đầu phát: TFW-50

Công suất dự phòng: 62.5

Công suất liên tục: 56.25

Máy phát điện Perkins 90 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P80

Động cơ: 1006TG1A

Đầu phát: TFW-80

Công suất dự phòng: 100

Công suất liên tục: 90

Máy phát điện Perkins 100 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P90

Động cơ: 1006TG2A

Đầu phát: TFW-90

Công suất dự phòng: 112.5

Công suất liên tục: 100

Máy phát điện Perkins 135 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P120

Động cơ: 1006TAG

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 135

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford