Máy phát điện cũ YANMAR 45KVA

Máy phát điện cũ YANMAR 45KVA

Giá thành: Call

Model: 4NT98

Động cơ: YANMAR

Đầu phát: YANMAR

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S12

Động cơ: 295AD

Đầu phát: TFW-12

Công suất dự phòng: 15

Công suất liên tục: 13.5

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S15

Động cơ: 395AD

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 18.75

Công suất liên tục: 16.88

Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S15

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 19

Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S20

Động cơ: 3100AD

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 22.5

Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S20

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 28

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Giá thành: Call

Model: GF-S24

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Giá thành: Call

Model: GF-S24

Động cơ: 495AD

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27

Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S30

Động cơ: 495AZD

Đầu phát: TFW-27

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S30

Động cơ: 495AZD

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 41

Công suất liên tục: 38

Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S40

Động cơ: SNH4100ZD

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S40

Động cơ: 4135D-1

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 56

Công suất liên tục: 50

<< 1 2 >>
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford