Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S50

Động cơ: 4135D-1

Đầu phát: TFW-50

Công suất dự phòng: 69

Công suất liên tục: 63

Máy phát điện Shangchai 94 KVA

Máy phát điện Shangchai 94 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S75

Động cơ: 6135D-3

Đầu phát: TFW-75

Công suất dự phòng: 103

Công suất liên tục: 94

Máy phát điện Shangchai 125 KVA

Máy phát điện Shangchai 125 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S100

Động cơ: 6135AD-3

Đầu phát: TFW-100

Công suất dự phòng: 137.5

Công suất liên tục: 125

Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S150

Động cơ: 6135AZD-1

Đầu phát: TFW-150

Công suất dự phòng: 187.5

Công suất liên tục: 168.75

Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S180

Động cơ: G128ZLD

Đầu phát: TFW-180

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện Shangchai 250 KVA

Máy phát điện Shangchai 250 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S200

Động cơ: G128ZLD2

Đầu phát: TFW-200

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện Shangchai 312.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 312.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S250

Động cơ: G128ZLD11

Đầu phát: TFW-250

Công suất dự phòng: 343.75

Công suất liên tục: 312.5

Máy phát điện Shangchai 350 KVA

Máy phát điện Shangchai 350 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S300

Động cơ: 12V135AZD

Đầu phát: TFW-300

Công suất dự phòng: 375

Công suất liên tục: 350

Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S350

Động cơ: 12V135AZLD

Đầu phát: TFW-350

Công suất dự phòng: 437.5

Công suất liên tục: 400

Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S400

Động cơ: 12V135BZLD

Đầu phát: TFW-400

Công suất dự phòng: 500

Công suất liên tục: 450

Máy phát điện Shangchai 500 KVA

Máy phát điện Shangchai 500 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S450

Động cơ: 12V135BZLD2

Đầu phát: TFW-450

Công suất dự phòng: 562.5

Công suất liên tục: 500

Máy phát điện Shangchai 562.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 562.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S500

Động cơ: 12V135BZLD1

Đầu phát: TFW-500

Công suất dự phòng: 625

Công suất liên tục: 562.5

<< 1 2 >>
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford