Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W10

Động cơ: 2100D

Đầu phát: TFW-10

Công suất dự phòng: 13.75

Công suất liên tục: 12.5

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W12

Động cơ: 2100D

Đầu phát: TFW-12

Công suất dự phòng: 16.88

Công suất liên tục: 15

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W15

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 22.5

Công suất liên tục: 18.75

Máy phát điện Weichai 25 KVA

Máy phát điện Weichai 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W20

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 27.5

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Weichai 30 KVA

Máy phát điện Weichai 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W24

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 32.5

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W30

Động cơ: 4100ZD

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Weichai 45 KVA

Máy phát điện Weichai 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W40

Động cơ: 4105ZD

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W50

Động cơ: 4105ZD

Đầu phát: TFW-50

Công suất dự phòng: 62.5

Công suất liên tục: 56.25

Máy phát điện Weichai 80 KVA

Máy phát điện Weichai 80 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W64

Động cơ: 6105ZD

Đầu phát: TFW-64

Công suất dự phòng: 87.5

Công suất liên tục: 80

Máy phát điện Weichai 90 KVA

Máy phát điện Weichai 90 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W75

Động cơ: 6105ZD

Đầu phát: TFW-75

Công suất dự phòng: 100

Công suất liên tục: 90

Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W100

Động cơ: 6105AZLD

Đầu phát: TFW-100

Công suất dự phòng: 125

Công suất liên tục: 112.5

Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W120

Động cơ: 6105IZLD

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 137.5

<< 1 2 >>
Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford