Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y13

Động cơ: 3TNV88-GGE/13.2KW

Đầu phát: MYG-11

Công suất dự phòng: 13.75

Công suất liên tục: 12.5

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y14

Động cơ: 3TNV84T-GGE/15.8KW

Đầu phát: MYG-12

Công suất dự phòng: 14.9

Công suất liên tục: 13.5

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y17

Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW

Đầu phát: MYG-14

Công suất dự phòng: 17.9

Công suất liên tục: 16.25

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y20

Động cơ: 4TNV84T-GGE/21KW

Đầu phát: MYG-17

Công suất dự phòng: 21

Công suất liên tục: 19

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y30

Động cơ: 4TNV98-GGE/34.1KW

Đầu phát: MYG-26

Công suất dự phòng: 33

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y40

Động cơ: 4TNV98T-GGE/41.4KW

Đầu phát: MYG-33

Công suất dự phòng: 41.3

Công suất liên tục: 37.5

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y50

Động cơ: 4TNV106-GGE/49.4KW

Đầu phát: MYG-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y55

Động cơ: 4TNV106T-GGE/56KW

Đầu phát: MYG-45

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Yanmar 8.12 KVA

Máy phát điện Yanmar 8.12 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y8

Động cơ: 3TNV76-GGE/9KW

Đầu phát: MYG-7

Công suất dự phòng: 8.9

Công suất liên tục: 8.12

Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y10

Động cơ: 3TNV82A-GGE/11KW

Đầu phát: MYG-9

Công suất dự phòng: 11

Công suất liên tục: 10

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford