Máy phát điện Cummins 200 KVA

Máy phát điện Cummins 200 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC200

Động cơ: Cummins-6CTAA8.3-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274H1

Công suất dự phòng: 225

Công suất liên tục: 200

Máy phát điện Cummins 225 KVA

Máy phát điện Cummins 225 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC225

Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274H2

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W10

Động cơ: 2100D

Đầu phát: TFW-10

Công suất dự phòng: 13.75

Công suất liên tục: 12.5

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q13

Động cơ: D1703-E2BG/12.8KW

Đầu phát: MYG-12

Công suất dự phòng: 14.1

Công suất liên tục: 12.8

Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y13

Động cơ: 3TNV88-GGE/13.2KW

Đầu phát: MYG-11

Công suất dự phòng: 13.75

Công suất liên tục: 12.5

Máy phát điện Cummins 250 KVA

Máy phát điện Cummins 250 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC250

Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2

Đầu phát: Stamford UCDI 274K1

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S12

Động cơ: 295AD

Đầu phát: TFW-12

Công suất dự phòng: 15

Công suất liên tục: 13.5

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y14

Động cơ: 3TNV84T-GGE/15.8KW

Đầu phát: MYG-12

Công suất dự phòng: 14.9

Công suất liên tục: 13.5

Máy phát điện Cummins 312 KVA

Máy phát điện Cummins 312 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC312

Động cơ: Cummins-MTAA1-G3

Đầu phát: Stamford HCI444D1

Công suất dự phòng: 350

Công suất liên tục: 312

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W12

Động cơ: 2100D

Đầu phát: TFW-12

Công suất dự phòng: 16.88

Công suất liên tục: 15

Máy phát điện Cummins 350 KVA

Máy phát điện Cummins 350 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC350

Động cơ: Cummins-NTA855-G4

Đầu phát: Stamford HCI 444E1

Công suất dự phòng: 400

Công suất liên tục: 350

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S15

Động cơ: 395AD

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 18.75

Công suất liên tục: 16.88

<< 1 2 3 4 5 ...>> >>