Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y17

Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW

Đầu phát: MYG-14

Công suất dự phòng: 17.9

Công suất liên tục: 16.25

Máy phát điện Cummins 375KVA

Máy phát điện Cummins 375KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC375

Động cơ: Cummins-NTAa855-G7

Đầu phát: Stamford HCI 444F1

Công suất dự phòng: 425

Công suất liên tục: 375

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q17

Động cơ: V2203-E2BG/17.2KW

Đầu phát: MYG-15

Công suất dự phòng: 19.25

Công suất liên tục: 17.5

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC400

Động cơ: Cummins-NTAA855-G7A

Đầu phát: Stamford HCI 444F1

Công suất dự phòng: 450

Công suất liên tục: 400

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W15

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 22.5

Công suất liên tục: 18.75

Máy phát điện Cummins 450KVA

Máy phát điện Cummins 450KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC450

Động cơ: Cummins-KTA19-G3

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 500

Công suất liên tục: 450

Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S15

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-15

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 19

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y20

Động cơ: 4TNV84T-GGE/21KW

Đầu phát: MYG-17

Công suất dự phòng: 21

Công suất liên tục: 19

Máy phát điện Cummins 500 KVA

Máy phát điện Cummins 500 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC500

Động cơ: Cummins-kta19-g4

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 550

Công suất liên tục: 500

Máy phát điện Kubota 20 KVA

Máy phát điện Kubota 20 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q20

Động cơ: V2003-E2BG/20.4KW

Đầu phát: MYG-17

Công suất dự phòng: 22

Công suất liên tục: 20

Máy phát điện Cummins 562 KVA

Máy phát điện Cummins 562 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC562

Động cơ: Cummins-KTA19-G5

Đầu phát: Stamford HCI 544C1

Công suất dự phòng: 625

Công suất liên tục: 562.5

Máy phát điện Cummins 625 KVA

Máy phát điện Cummins 625 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC625

Động cơ: Cummins-KTAA19-G6A

Đầu phát: Stamford HCI 544S1

Công suất dự phòng: 650

Công suất liên tục: 625

<< 1 2 3 4 5 ...>> >>