Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S20

Động cơ: 3100AD

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 22.5

Máy phát điện Perkins 22.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P20

Động cơ: 1003G

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 22.5

Máy phát điện Weichai 25 KVA

Máy phát điện Weichai 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W20

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 27.5

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S20

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-20

Công suất dự phòng: 28

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Isuzu 25 KVA

Máy phát điện Isuzu 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-I25

Động cơ: 493(4JB1)/24KW

Đầu phát: MYG-22

Công suất dự phòng: 27.5

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Giá thành: Call

Model: GF-S24

Động cơ: 495AD-13

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Giá thành: Call

Model: GF-S24

Động cơ: 495AD

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27

Máy phát điện Perkins 27.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P24

Động cơ: 1003G

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 27.5

Máy phát điện Weichai 30 KVA

Máy phát điện Weichai 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W24

Động cơ: 4100D

Đầu phát: TFW-24

Công suất dự phòng: 32.5

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Deutz 30 KVA

Máy phát điện Deutz 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D30

Động cơ: D226B-3D

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 33.75

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y30

Động cơ: 4TNV98-GGE/34.1KW

Đầu phát: MYG-26

Công suất dự phòng: 33

Công suất liên tục: 30

Máy phát điện Isuzu 31.2 KVA

Máy phát điện Isuzu 31.2 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-I30

Động cơ: 493T(4JB1T)/28KW

Đầu phát: MYG-28

Công suất dự phòng: 35

Công suất liên tục: 31.2

<< << ...3 4 5 6 ...>> >>