Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W30

Động cơ: 4100ZD

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S30

Động cơ: 495AZD

Đầu phát: TFW-27

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Perkins 33.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P30

Động cơ: 1004G

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 33.75

Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y40

Động cơ: 4TNV98T-GGE/41.4KW

Đầu phát: MYG-33

Công suất dự phòng: 41.3

Công suất liên tục: 37.5

Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S30

Động cơ: 495AZD

Đầu phát: TFW-30

Công suất dự phòng: 41

Công suất liên tục: 38

Máy phát điện Weichai 45 KVA

Máy phát điện Weichai 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W40

Động cơ: 4105ZD

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S40

Động cơ: SNH4100ZD

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y50

Động cơ: 4TNV106-GGE/49.4KW

Đầu phát: MYG-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Perkins 45 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P40

Động cơ: 1004G

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 50

Công suất liên tục: 45

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S40

Động cơ: 4135D-1

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 56

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D40

Động cơ: TD226B-3D

Đầu phát: TFW-40

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Y55

Động cơ: 4TNV106T-GGE/56KW

Đầu phát: MYG-45

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

<< << ...4 5 6 7 ...>> >>