Máy phát điện Deutz 125 KVA

Máy phát điện Deutz 125 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D100

Động cơ: TBD226B-6D

Đầu phát: TFW-100

Công suất dự phòng: 137.5

Công suất liên tục: 125

Máy phát điện Perkins 135 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-P120

Động cơ: 1006TAG

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 135

Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W120

Động cơ: 6105IZLD

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 150

Công suất liên tục: 137.5

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-D120

Động cơ: TBD226B-6D5

Đầu phát: TFW-120

Công suất dự phòng: 165

Công suất liên tục: 150

Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S150

Động cơ: 6135AZD-1

Đầu phát: TFW-150

Công suất dự phòng: 187.5

Công suất liên tục: 168.75

Máy phát điện Weichai 170 KVA

Máy phát điện Weichai 170 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-W150

Động cơ: 6113ZLD

Đầu phát: TFW-150

Công suất dự phòng: 180

Công suất liên tục: 170

Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S180

Động cơ: G128ZLD

Đầu phát: TFW-180

Công suất dự phòng: 250

Công suất liên tục: 225

Máy phát điện Shangchai 250 KVA

Máy phát điện Shangchai 250 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S200

Động cơ: G128ZLD2

Đầu phát: TFW-200

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện Shangchai 312.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 312.5 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S250

Động cơ: G128ZLD11

Đầu phát: TFW-250

Công suất dự phòng: 343.75

Công suất liên tục: 312.5

Máy phát điện Shangchai 350 KVA

Máy phát điện Shangchai 350 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S300

Động cơ: 12V135AZD

Đầu phát: TFW-300

Công suất dự phòng: 375

Công suất liên tục: 350

Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S350

Động cơ: 12V135AZLD

Đầu phát: TFW-350

Công suất dự phòng: 437.5

Công suất liên tục: 400

Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-S400

Động cơ: 12V135BZLD

Đầu phát: TFW-400

Công suất dự phòng: 500

Công suất liên tục: 450

<< << ...3 4 5 6 7 8 >>