MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 25KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 25KVA

Giá thành: Call

Model: 4IE1

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 27.5

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện cũ DENYO 150KVA

Máy phát điện cũ DENYO 150KVA

Giá thành: Call

Model: 6D22

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 150

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC25

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44F

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Cummins 37 KVA

Máy phát điện Cummins 37 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC40

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44K

Công suất dự phòng: 45

Công suất liên tục: 37.5

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC50

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224D

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC60

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224E

Công suất dự phòng: 65

Công suất liên tục: 60

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC85

Động cơ: Cummins-6BT5.9-G1

Đầu phát: Stamford UCI274C

Công suất dự phòng: 95

Công suất liên tục: 85

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q7

Động cơ: D905-E2BG1/6.6KW

Đầu phát: MYG-6

Công suất dự phòng: 7.6

Công suất liên tục: 6.9

Máy phát điện DENYO 250Kva

Máy phát điện DENYO 250Kva

Giá thành: Call

Động cơ: NISSAN

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện Denyo 75kva

Máy phát điện Denyo 75kva

Giá thành: Call

Model: 6BD1

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 80

Công suất liên tục: 70

máy phát điện DENYO 250KVA

máy phát điện DENYO 250KVA

Giá thành: Call

Model: 8DC9

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

máy phát điện Denyo 150kva

máy phát điện Denyo 150kva

Giá thành: Call

Model: 6D16-E

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 150

máy phát điện Denyo 400kva

máy phát điện Denyo 400kva

Giá thành: Call

Model: S6A2-PTA

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 425

Công suất liên tục: 400

máy phát điện MITSUBISHI 500kva

máy phát điện MITSUBISHI 500kva

Giá thành: Call

Model: S6A2-PTA

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: MITSUBISHI

Công suất dự phòng: 525

Công suất liên tục: 500

Máy phát điện cũ MITSUBISHI 450 Kva

Máy phát điện cũ MITSUBISHI 450 Kva

Giá thành: Call

Model: S6B - PTK

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Mitsubishi

Công suất dự phòng: 500

Công suất liên tục: 450

Máy phát điện cũ Denyo 25Kva

Máy phát điện cũ Denyo 25Kva

Giá thành: Call

Model: C240

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 27.5

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford