MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 25KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 25KVA

Giá thành: Call

Model: S3F

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 25

Công suất liên tục: 20

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC25

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44F

Công suất dự phòng: 30

Công suất liên tục: 25

Máy phát điện Cummins 37 KVA

Máy phát điện Cummins 37 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC40

Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1

Đầu phát: Stamford PI 44K

Công suất dự phòng: 45

Công suất liên tục: 37.5

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC50

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224D

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC60

Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI224E

Công suất dự phòng: 65

Công suất liên tục: 60

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC85

Động cơ: Cummins-6BT5.9-G1

Đầu phát: Stamford UCI274C

Công suất dự phòng: 95

Công suất liên tục: 85

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Máy phát điện Kubota 6.9 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-Q7

Động cơ: D905-E2BG1/6.6KW

Đầu phát: MYG-6

Công suất dự phòng: 7.6

Công suất liên tục: 6.9

Máy phát điện Cummins 120 KVA

Máy phát điện Cummins 120 KVA

Giá thành: Call

Model: GF-DC120

Động cơ: Cummins-6BTA5.9-G2

Đầu phát: Stamford UCI 274D1

Công suất dự phòng: 135

Công suất liên tục: 120

Máy phát điện NISSAN 250Kva

Máy phát điện NISSAN 250Kva

Giá thành: Call

Động cơ: NISSAN

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 275

Công suất liên tục: 250

Máy phát điện cũ Denyo 50Kva

Máy phát điện cũ Denyo 50Kva

Giá thành: Call

Model: ISUZU

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 55

Công suất liên tục: 50

Máy phát điện Denyo 35kva

Máy phát điện Denyo 35kva

Giá thành: Call

Model: isuzu

Động cơ: ISUZU

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 37.5

Công suất liên tục: 35

máy phát điện MITSUBISHI 250kva

máy phát điện MITSUBISHI 250kva

Giá thành: Call

Model: 6D22-TE

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 300

Công suất liên tục: 250

máy phát điện Denyo 150kva

máy phát điện Denyo 150kva

Giá thành: Call

Model: 6D16-E

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 175

Công suất liên tục: 150

máy phát điện Denyo 200kva

máy phát điện Denyo 200kva

Giá thành: Call

Model: 6D24

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: TAIYO

Công suất dự phòng: 225

Công suất liên tục: 200

máy phát điện MITSUBISHI 800kva

máy phát điện MITSUBISHI 800kva

Giá thành: Call

Model: S12A-PTA

Động cơ: MITSUBISHI

Đầu phát: MITSUBISHI

Công suất dự phòng: 825

Công suất liên tục: 800

Máy phát điện cũ Denyo 15Kva

Máy phát điện cũ Denyo 15Kva

Giá thành: Call

Model: Mitsu

Động cơ: Mitsubishi

Đầu phát: Taiyo

Công suất dự phòng: 20

Công suất liên tục: 15

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford