Tin chuyên ngành

Sản phẩm máy phát điện của Nam Nguyên MITSUBISHI 500KVA (29/10/2013)


Máy phát điện DENYO

 

Hãng sản xuất: Nhật Bản

Động cơ :          Isuzu

Công suất :        ( 75 KVA)

Đầu phát :         Taiyo

Tần số(Hz):      50HZ

Số pha    :          3 Pha

Điện áp  :          220V/380V

Nhiên liệu   :     Diesel

Hệ thống khởi động

• Đề bằng điện Bình Ắc Quy

• Đề nổ bằng điện

 

 

Máy phát điện AIRMAN 150KVA

 

Hãng sản xuất: Nhật Bản

Động cơ :          HINO

Đầu phát :         Taiyo

Công suất :        ( 150 KVA)

Tần số(Hz):      50HZ

Số pha    :          3 Pha

Điện áp  :          220V/380V

Nhiên liệu   :     Diesel

Hệ thống khởi động

• Đề bằng điện Bình Ắc Quy

• Đề nổ bằng điện

Máy phát điện DENYO 250KVA

 

Hãng sản xuất: Nhật Bản

Động cơ :          NISSAN

Đầu phát :         Taiyo

Công suất :        ( 250 KVA)

Tần số(Hz):      50HZ

Số pha    :          3 Pha

Điện áp  :          220V/380V

Nhiên liệu   :     Diesel

Hệ thống khởi động

• Đề bằng điện Bình Ắc Quy

• Đề nổ bằng điện

 

Máy phát điện YANMAR 325KVA

 

Hãng sản xuất: Nhật Bản

Động cơ :          YANMAR

Đầu phát :         Taiyo

Công suất :        ( 325 KVA)

Tần số(Hz):      50HZ

Số pha    :          3 Pha

Điện áp  :          220V/380V

Nhiên liệu   :     Diesel

Hệ thống khởi động

• Đề bằng điện Bình Ắc Quy

• Đề nổ bằng điện

 

 

Máy phát điện MITSUBISHI 500KVA

 

Hãng sản xuất: Nhật Bản

Động cơ :          MITSUBISHI

Đầu phát :         MITSUBISHI

Công suất :        ( 500 KVA)

Tần số(Hz):      50HZ

Số pha    :          3 Pha

Điện áp  :          220V/380V

Nhiên liệu   :     Diesel

Hệ thống khởi động

• Đề bằng điện Bình Ắc Quy

• Đề nổ bằng điện

Máy phát điện Cummins Máy phát điện Perskin Máy phát điện Volvo penta Máy phát điện Denyo Máy phát điện Kohler Máy phát điện Mitsubishi Máy phát điện Doosan Máy phát điện Yanmar Máy phát điện Stamford